برچسب: مسئله

0

مسئله 30 صفحه ی 157 کتاب میانه (1) دکتر حسن همتی

30- با توجه به اطلاعات زیر صورت مغایرت حساب بانکی به روش مانده واقعی کدام است (واحد میلیون ریال): مانده طبق دفاتر شرکت در 13×5/9/30 3185 ریال مانده طبق صورتحساب بانک در 13×5/9/30 3254...

1

مسئله 26 صفحه 156 کتاب میانه (1) دکتر حسن همتی + حل

26- شرکت آذر در اول بهمن ماه کالا را به مبلغ 5.000 ریال به طور نسیه (ن/40-10/3) فروخت. مبلغ 2.000 ریال به کسر تخفیفات مشمول در تاریخ 9 بهمن ماه دریافت شد. بقیه مطالبات...

0

نمونه مسئله 2 (صورت مغایرت بانکی) + حل

صورت مسئله: صورت حساب بانک مؤسسه الف و دفتر بانک شرکت الف در بهمن ماه به شرح زیر است: صورتحساب بانک تاریخ شرح بدهکار بستانکار مانده 1/11 مانده — — 10.000 5/11 دریافت نقدی...

2

مسئله 33 صفحه 159 کتاب میانه (1) دکتر حسن همتی + حل

33- مانده حساب جاری شرکت ایران نزد بانک صادرات در دفتر شرکت در پایان دی ماه سال 13X5 به مبلغ 444.000 ریال میباشد. اختلاف اطلاعات مربوط به اقلام حساب جاری طبق دفاتر شرکت و...