برچسب: حسن همتی

0

مسئله 30 صفحه ی 157 کتاب میانه (1) دکتر حسن همتی

30- با توجه به اطلاعات زیر صورت مغایرت حساب بانکی به روش مانده واقعی کدام است (واحد میلیون ریال): مانده طبق دفاتر شرکت در 13×5/9/30 3185 ریال مانده طبق صورتحساب بانک در 13×5/9/30 3254...

1

مسئله 26 صفحه 156 کتاب میانه (1) دکتر حسن همتی + حل

26- شرکت آذر در اول بهمن ماه کالا را به مبلغ 5.000 ریال به طور نسیه (ن/40-10/3) فروخت. مبلغ 2.000 ریال به کسر تخفیفات مشمول در تاریخ 9 بهمن ماه دریافت شد. بقیه مطالبات...