برچسب: حسابداری

0

مسئله 30 صفحه ی 157 کتاب میانه (1) دکتر حسن همتی

30- با توجه به اطلاعات زیر صورت مغایرت حساب بانکی به روش مانده واقعی کدام است (واحد میلیون ریال): مانده طبق دفاتر شرکت در 13×5/9/30 3185 ریال مانده طبق صورتحساب بانک در 13×5/9/30 3254...

1

مسئله 26 صفحه 156 کتاب میانه (1) دکتر حسن همتی + حل

26- شرکت آذر در اول بهمن ماه کالا را به مبلغ 5.000 ریال به طور نسیه (ن/40-10/3) فروخت. مبلغ 2.000 ریال به کسر تخفیفات مشمول در تاریخ 9 بهمن ماه دریافت شد. بقیه مطالبات...

0

نمونه مسئله 2 (صورت مغایرت بانکی) + حل

صورت مسئله: صورت حساب بانک مؤسسه الف و دفتر بانک شرکت الف در بهمن ماه به شرح زیر است: صورتحساب بانک تاریخ شرح بدهکار بستانکار مانده 1/11 مانده — — 10.000 5/11 دریافت نقدی...

5

ترازنامه

ترازنامه صورتی است که وضعیت داراییها، بدهیها و سرمایه مالک یا مالکان یک واحد اقتصادی را در یک تاریخ معین نشان می دهد. در سمت راست ترازنامه داراییها و در سمت چپ آن بدهیها...

0

معادله حسابداری

داراییها : منابع اقتصادی متعلق به یک واحد اقتصادی که انتظار می رود در آینده منفعتی برای واحد اقتصادی ایجاد نماید. دارایی های واحد اقتصادای = حقوق مالی اشخاص نسبت به داراییهای واحد اقتصادی....