مسئله 30 صفحه ی 157 کتاب میانه (1) دکتر حسن همتی

30- با توجه به اطلاعات زیر صورت مغایرت حساب بانکی به روش مانده واقعی کدام است (واحد میلیون ریال):


مانده طبق دفاتر شرکت در 13×5/9/30

3185 ریال

مانده طبق صورتحساب بانک در 13×5/9/30

3254 ریال

چک های پرداخت نشده توسط بانک (چک معوق):

چک شماره 1087، 8 ریال

چک شماره 1094، 24 ریال

چک شماره 1097، 30 ریال

چک شماره 1098، 68 ریال

چک شماره 1099، 52 ریال

چک یکی از مشتریان به علت کسری موجودی برگشت داده شده است، 25 ریال

برداشت بانک بابت هزینه کارمزد، 5 ریال

واریزی یکی از مشتریان به حساب جاری بانک، 16 ریال

(اعلامیه بستانکار به شرکت نرسیده است)

سپرده بین راهی (در صورتحساب بانک منظور نشده است)، 100 ریال

مبلغ واقعی چک شماره 1098 به مبلغ 68 ریال بوده که اشتباهاً در دفاتر شرکت 69 ریال ثبت شده است.

مطلوب است: تهیه صورت مغایرت بانکی و ثبت های لازم در دفاتر

حل مسئله:

مانده طبق دفاتر                                                                           3.185

اضافه می شود:

وجوه واریزی                                                                                   16

اشتباهات                                                                                           1

جمع اضافات                                                                               3.202

کسر می شود:

برداشت کارمزد                                                                                5

چک لاصول                                                                                       25

جمع کسورات:                                                                                 (30)

مانده واقعی                                                                                3.172

مانده طبق بانک                                                                             3.254

اضافه می شود:

سپرده بین راهی                                                                              100

جمع اضافات                                                                               3.354

کسر می شود:

چک معوق 1087                                       8

چک معوق 1094                                       24

چک معوق 1079                                       30

چک معوق 2098                                       5

چک معوق 1099                                       52

جمع کسورات                                                                             (182)

مانده واقعی                                                                            172


3.17


1- بانک               16

بدهکاران                 16

بابت وجوه واریزی

2- بانک              1

بستانکاران                 1

ثبت بابت اشتباهات

3- هزینه بانکی              5

بانک             5

ثبت بابت برداشت

4- بدهکاران           25

بانک                   25

بابت برگشت چک

 

 

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *