مسئله 26 صفحه 156 کتاب میانه (1) دکتر حسن همتی + حل

26- شرکت آذر در اول بهمن ماه کالا را به مبلغ 5.000 ریال به طور نسیه (ن/40-10/3) فروخت. مبلغ 2.000 ریال به کسر تخفیفات مشمول در تاریخ 9 بهمن ماه دریافت شد. بقیه مطالبات در تاریخ 9 اسفند وصول گردید.

مطلوب است: ثبت رویدادهای فوق به روش ناخالص، خالص و ایجاد ذخیره.

حل مسئله


روش ناخالص


11/1- حسابهای دریافتنی 5.000

فروش 5.000

فروش کالا به طور نسیه

11/9- بانک             1.940

تخفیفات پرداختنی     60

حسابهای دریافتنی 2.000

دریافت بخشی از  طلب در موعد تخفیف

12/9- بانک 3.000

حسابهای دریافتنی 3.000

دریافت بخشی از طلب بعد از موعد تخفیف


روش خالص


11/1- حسابهای دریافتنی 5.000

فروش 5.000

فروش کالا به طور نسیه

11/9- بانک             1.940

حسابهای دریافتنی 1.940

دریافت بخشی از  طلب در موعد تخفیف

12/9- بانک 3.000

حسابهای دریافتنی 2.910

تخفیفات از دست رفته 90

دریافت بخشی از طلب بعد از موعد تخفیف


روش ایجاد ذخیره


 

11/1- حسابهای دریافتنی(ناخالص) 5.000

فروش (خالص) 4.850

ذخیره تخفیفات فروش 150

فروش کالا به طور نسیه

11/9- بانک            1.940

ذخیره تخفیفات فروش 60

حسابهای دریافتنی2.000

دریافت بخشی از  طلب در موعد تخفیف

12/9- بانک 3.000

ذخیره تخفیفات فروش 90

حسابهای دریافتنی 3.000

تخفیفات از دست رفته 90

دریافت بخشی از طلب بعد از موعد تخفیف


محاسبات


150 = 3% * 5.000

4.850 = 150 – 5.000

60 = 3% * 2.000

1940 = 60 – 2.000

90 = 3% * 3.000

2.910 = 90 – 3.000

مطالب مرتبط

۱ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *