نمونه مسئله 2 (صورت مغایرت بانکی) + حل

صورت مسئله:

صورت حساب بانک مؤسسه الف و دفتر بانک شرکت الف در بهمن ماه به شرح زیر است:

صورتحساب بانک

تاریخ

شرح بدهکار بستانکار مانده
1/11 مانده 10.000
5/11 دریافت نقدی 200.000 210.000
2/11 پرداخت چک شماره 10 80.000 130.000
7/11 پرداخت چک شماره 20 8.000 122.000
8/11 دریافت نقدی 20.000 142.000
11/11 پرداخت چک شماره 1 60.000 82.000
14/11 واریز نقدی 15.000 97.000
20/11 تنزیل سفته 168.300 265.300
21/11 دریافت نقدی 110.000 375.300
25/11 پرداخت چک 21.000 354.300

 

دفتر بانک
تاریخ شرح بدهکار بستانکار مانده
1/11 مانده 700.000
5/11 واریز نقدی 200.000 130.000
7/11 پرداخت چک شماره 20 8.000 122.000
10/11 پرداخت چک شماره 21 60.000 62.000
20/11 پرداخت چک شماره 22 12.000 50.000
20/11 تنزیل سفته 168.300 218.300
21/11 واریز نقدی 110.000 32.820
28/11 پرداخت چک شماره 23 50.000 278.300
30/11 واریز نقدی 300.000 308.300

سایر اطلاعات به شرح زیر است:

1- چک شماره 10 مربوط به چک معوق مانده گذشته بود است.

2- مبلغ 15.000 ریال واریز نقدی 11/14 مربوط به شرکت الف نبوده که اشتباهاً به حساب شرکت واریز شده است.

3- چک شماره 22 اشتباهاً توسط حسابدار شرکت به مبلغ 12.000 ریال ثبت شده که مبلغ صحیح آن 21.000 ریال است.

مطلوب است: تهیه صورت مغایرت بانکی

حل مسئله:

11/8 – مبلغ 200.000 ریال وصولی بانک، سمت دفتر افزایش

11/14 – مبلغ 15.000 ریال اشتباهات، صمت بانک کاهش

11/20 – مبلغ 12.000 ریال اشتباهات، سمت دفتر کاهش (9.000 = 12.000 – 21.000)

11/28 – مبلغ 50.000 ریال چک معوق، سمت بانک کاهش

11/30 – مبلغ 30.000 ریال وجوه بین راهی، سمت بانک افزایش

شرکت الف

صورت مغایرت بانکی

11/30


مانده طبق دفتر شرکت :                                   308.300

اضافه می شود

وصولی بانک                                              20.000

جمع اضافات:                                                           20.000

کسر می شود

اشتباهات                                                 90.000

جمع کسورات:                                                          90.000

مانده واقعی :                                                         319.300

مانده طبق صورتحساب :                                            354.300

اضافه می شود

وجوه بین راهی                                             30.000

جمع اضافات:                                                          30.000

کسر می شود:

چک معوق                                                  50.000

اشتباهات                                                   15.000

جمع کسورات:                                                         65.000

مانده واقعی:                                                            319.300

 

ثبت های اصلاحی:

1- بانک          20.000

بدهکاران                  20.000

بابت وصولی بانک

2- بستانکاران    9.000

بانک                    9.000

بابت اصلاح اشتباه

 

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *