درآمد و هزینه

درآمد

مؤسسات خدماتی برحسب نوع کسب و کار خدماتی برای مشتریان خود ارائه می کنند و در ازای آن خدمات ممکن است وجوهی را دریافت نمایند و یا مشتریان تعهد کنند و وجوه فوق را در آینده پرداخت نمایند، در حسابداری به این مبالغ اصطلاحاً ((درآمد)) گفته می شود. دریافت حق الزحمه بابت خدمات مربوط به تعمیرات، حمل و نقل، اجاره و بیمه نمونه هایی از درآمدهای انواع مؤسسات خدماتی می باشند.

پس درآمد: مبالغی است که بابت ارائه خدمات به مشتریان، دریافت شده و یا در آینده دریافت خواهد شد. درآمد موجب افزایش سرمایه مالک می شود.

ارائه خدمات به صورت نقد: چنانچه در زمان ارائه خدمات به مشتریان وجه آن نقداً دریافت شود در این صورت در معادله اساسی حسابداری، از یک سو داراییهای موسسه(موجودی نقد) و از سوی دیگر سرمایه مالک موسسه افزایش می یابد و بدین ترتیب معادله حسابداری کماکان برقرار خواهد ماند. تأثیر ارائه خدمات نقدی بر معادله حسابداری به شرح زیر می باشد:

داراییهابدهیها + سرمایه

دارایی (موجودی نقد) افزایش میابد.

بدهی تغییر نمی یابد.

سرمایه افزایش می یابد.

ارائه خدمات به صورت نسیه (درآمد غیرنقدی) : چنانچه یک موسسه، خدماتی برای مشتریان خود انجام دهد و وجه آن را بلافاصله دریافت نکند در این صورت مشتری متعهد می شود حق الزحمه این خدمات را در آینده بپردازد. بدیهی است به محض تکمیل و ارائه خدمت به مشتریان برای موسسه درآمد تحقق یافته است.

اصل تحقق درآمد یکی از اصول حسابداری است که براساس آن درآمدها به محض ارایه خدمت به مشتریان شناسایی و ثبت شود اعم از اینکه بهای آن نقداً دریافت شده یا نشده باشد.

تحقق درآمدهای غیر نقدی از یک سو موجب افزایش داراییها (حسابهای دریافتنی) و از سوی دیگر موجب افزایش سرمایه در معادله حسابداری می گردد و باتوجه به اینکه افزایش دو طرف معادله به یک میزان است، از این رو معادله حسابداری همچنان برقرار خواهد ماند. تأثیر ارائه خدمات به صورت نسیه به شرح زیر است:

داراییها = بدهیها + سرمایه

دارایی (حسابهای دریافتنی) افزایش می یابد.

بدهیها تغییر نمی یابد.

سرمایه افزایش می یابد.

وصول مطالبات ناشی از ارائه خدمات به طور نسیه: مطالباتی که بابت انجام خدمات ایجاد شده، بعد از مدتی از مشتری دریافت می گردد و در واقع مطالبات موسسه به نقد تبدیل می شوند. بدیهی است وصول این مبالغ درآمد محسوب نمی شود زیرا در زمان ارائه خدمت، درآمد در حسابها ثبت شده است. اثر این نوع رویداد مالی بر معادله حسابداری عبارتست از:

داراییها = بدهیها + سرمایه

داراییها تغییری نمی یابد.

بدهیها تغییری نمی یابد.

سرمایه تغییری نمی یابد.

هزینه:

مخارجی که یک موسسه برای ارایه خدمت به مشتریان و کسب درآمد متحمل می شود. هزینه موجب کاهش سرمایه مالک می گردد.

هزینه نقدی: اگر در زمان دریافت خدمات از دیگران وجه نقدی پرداخت گردد در این صورت هزینه ای وقوع یافته است که این هزینه را هزینه نقدی می گویند.

اثر رویداد مالی مربوط به هزینه بر معادله حسابداری در زیر نشان داده شده است:

داراییها = بدهیها + سرمایه

دارایی (موجودی نقد) کاهش می یابد.

بدهیها تغییری نمی یابد.

سرمایه کاهش می یابد.

هزینه غیر نقدی: چنانچه یک واحد اقتصادی خدماتی را از دیگران دریافت کند و قرار شود وجه آن خدمات را درآینده بپردازد، در اینصورت نیز یک هزینه برای واحد اقتصادی وقوع یافته است. طبق اصول حسابداری هزینه ها در همان دوره زمانی که تحمل می شوند باید شناسایی، اندازه گیری و ثبت شوند.

داراییها = بدهیها + سرمایه

داراییها تغییر نمی یابد.

بدهیها افزایش می یابد.

سرمایه کاهش می یابد.

پرداخت بدهی ناشی از هزینه های غیرنقدی: بدهیهای موسسه ممکن است به دلیل خرید نسیه داراییها یا خدمات از دیران ایجاد شده باشد. پرداخت این بدهیها نوعی رویداد مالی است که موجب کاهش داراییها از یک طرف و کاهش بدهیها از طرف دیگر می گردد.اثر بازپرداخت این بدهیها بر معادله حسابداری به شرح زیر است:

داراییها = بدهیها + سرمایه

دارایی کاهش می یابد.

بدهی کاهش می یابد.

سرمایه تغییر نمی کند.

پیش پرداخت هزینه: در برخی از موارد قبل از دریافت خدمت یا دارایی وجه آن به فروشنده پرداخت می گردد. طبق گفته های قبل ملاک ثبت هزینه ها وقوع یا تحمل آنهاست و بنابراین زمان پرداخت مبالغی بابت پیش پرداختها، هزینه ای وقوع نیافته است و این مبالغ در یک حساب دارایی به نام ((پیش پرداخت)) ثبت می گردد. تأثیر پیش پرداخت هزینه ها بر معادله حسابداری به شرح زیر است:

داراییها = بدهیها + سرمایه

جمع دارایی ها تغییر نمی یابد.

بدهیها تغییر نمی یابد.

سرمایه تغییر نمی یابد.

دریافت خدمات از محل پیش پرداختها: پس از دریافت خدماتی که قبلاً بهای آن پرداخت شده، برای دریافت کننده خدمات، هزینه ای وقوع می یابد. وقوع هزینه به هنگام دریافت خدمات موجب کاهش داراییها از یک طرف و کاهش سرمایه مالک از طرف دیگر می گردد. تأثیر رویداد دریافت خدمات از محل پیش پرداختها بر معادله حسابداری به شرح زیر است:

داراییها = بدهیها + سرمایه

داراییها کاهش می یابد.

بدهیها تغییر نمی یابد.

سرمایه کاهش می یابد.

مطالب مرتبط

۱ دیدگاه

  1. لیلا نیکنام گفت:

    توضیحات بسیار شفاف. ممنون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *