مسئله 33 صفحه 159 کتاب میانه (1) دکتر حسن همتی + حل

33- مانده حساب جاری شرکت ایران نزد بانک صادرات در دفتر شرکت در پایان دی ماه سال 13X5 به مبلغ 444.000 ریال میباشد. اختلاف اطلاعات مربوط به اقلام حساب جاری طبق دفاتر شرکت و صورتحساب ارسالی به شرح زیر است:

1- بانک مبلغ 126.000 ریال بابت سفته واخواستی شرکت برزیل و 2.000 ریال هزینه واخواست از حساب جاری شرکت برداشت نموده، اعلامیه بدهکار به شرکت نرسیده است.

2- مبلغ 110.000 ریال توسط مشتریان به حساب جاری شرکت واریز شده، اعلامیه بستانکار بانک به شرکت نرسیده است.

3- چک شماره  (210) به مبلغ 75.000 ریال اشتباهاً در حساب جاری دیگری ثبت شده و تا تاریخ ارسال صورتحساب به بانک ارائه نشده است.

4- مبلغ 125.000 ریال در تاریخ 30 دی ماه به حساب جاری واریز گردیده ولی در صورتحساب ارسالی منعکس نشده است.

5- چک شماره (121) به مبلغ 150.000 ریال مربوط به حساب جاری دیگری بوده که حسابدار شرکت از این حساب جاری کسر نموده است.

6- چک شماره (220) صادره توسط شرکت 150.000 ریال میباشد که اشتباهاً در دفاتر شرکت 15.000 ریال ثبت شده است.

7- چک برگشتی به مبلغ 221.000 ریال میباشد، ولی در دفاتر شرکت ثبت نشده است.

8- چک شماره (218) و (219) صادره توسط شرکت به ترتیب به مبلغ 32.000 ریال و 35.000 ریال تا تاریخ ارسال صورتحساب از بانک وصول نشده است.

9- برداشت بانک بابت گشایش اعتبار به مبلغ 110.000 ریال، اعلامیه بدهکار بانک به شرکت نرسیده است.

10- بانک مبلغ 12.000 ریال اشتباهاً از حساب جاری شرکت برداشت نموده که مربوط به حساب جاری شرکت دیگری بوده است.

مطلوب است:

1– تهیه صورت مغایرت بانکی به روش مانده واقعی

2- ثبت روزنامه لازم در دفاتر شرکت

حل مسئله:

1- مبلغ 128.000 ریال سفته لاوصول و هزینه سفته واخواست – سمت دفتر کسر میشود.

2- مبلغ 110.000 ریال وجوه واریزی – سمت دفتر افزایش می یابد.

3- مبلغ 75.000 ریال اشتباهات و 75.000 ریال چک معوق – سمت دفتر کسر و سمت بانک کسر میشود.

4- مبلغ 125.000 ریال سپرده بین راهی – سمت بانک اضافه میشود.

5- مبلغ 150.000 ریال اشتباهات – سمت دفتر اضافه میشود.

6- مبلغ 135.000 ریال اشتباهات – سمت دفتر کسر میشود.

7- مبلغ 221.000 ریال چک لاوصول – سمت دفتر کسر میشود.

8- چک شماره (218) به مبلغ 32.000 ریال و چک شماره (219) به مبلغ 35.000 چک معوق – سمت بانک کسر میشوند.

9- مبلغ 110.000 ریال برداشت بانکی – سمت دفتر کسر میشود.

10- مبلغ 12.000 ریال اشتباهات – سمت بانک اضافه میشود.

صورت مغایرت بانکی


مانده طبق دفتر شرکت                                              444.000

اضافه میشود:

اعلامیه وصولی                                        110.000

اشتباهات                                               150.000

جمع اضافات:                                                            260.000

کسر میشود:

اشتباهات                                                135.000

پرداخت بابت نکول و واخواست              128.000

چک لاوصول                                           221.000

کارمزد بانکی                                            110.000

اشتباهات                                                  75.000

جمه کسورات:                                                         (669.000)

مانده واقعی                                                               35.000


مانده طبق صورتحساب ارسالی                                  40.000

اضافه میشود:

سپرده بین راهی                                     125.000

اشتباهات                                                 12.000

جمع اضافات:                                                           137.000

کسر میشود:

چک معوق                                              32.000

چک معوق                                              35.000

اشتباهات                                               75.000

جمع کسورات:                                                        (132.000)

مانده واقعی                                                             35.000

ثبت های اصلاحی:


1- بانک        110.000

                   بستانکاران      110.000

2- بانک        150.000

                    بستانکاران     150.000

3- بدهکاران     128.000

                     بانک    128.000

4- بستانکاران        135.000

                           بانک     135.000

5- بدهکاران     221.000

                      بانک        221.000

6- هزینه بانکی         11.000

                     بانک        11.000

7- بانک           75.000

                     بانک(صادرات)   75.000

مطالب مرتبط

2 دیدگاه‌

  1. Ghazal گفت:

    وای چه خوب
    اخه چرا فقط میانه ۱
    چرا میانه ۲حل المسائل نداره?؟؟؟
    من هر سایتی میرم اصلا میانه ۲ نداره فقط تیتر زدن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *