آشنایی با حسابداری

تعریف بنگاه اقتصادی: عوامل اقتصادی مختلف در اختیار افراد یا گروه ها که با ترکیب این عوامل به تولید کالا یا انجام خدمات می پردازند، این افراد یا گروه ها ((بنگاه)) یا ((واحد اقصادی)) نام دارند.

رویداد اقتصادی یا مالی: وقایعی هستند که با خرید، تولید، توزیع و فروش کالا و ارائه خدمات یا فعالیت هایی مانند وام گرفتن و وام دادن سرو کار دارند.

تعریف حسابداری: شناسایی، اندازه گیری، ثبت و گزارش اطلاعات اقتصادی به استفاده کنندگان به گونه ای که امکان قضاوت و تصمیم گیری آگاهانه برای آنها فرام شود.

شخصیت حسابداری: واحد اقتصادی مشخص و جداگانه ای است که اطلاعات و گزارشهای حسابداری فقط در مورد آن تهیه می شود.

استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری: درون سازمانی و برون سازمانی

استفاده کنندگان درون سازمانی: گزارش های درون سازمانی در فواصل زمانی نسبتاً کوتاه تهیه می گردد و در بردارنده اطلاعات تفصیلی مورد نیاز مدیران می باشد. گزارشهای مالی درون سازمانی مدیران و مسئولان واحد اقتصادی را در زمینه برنامه ریزی، کنترل و تصمیم گیری های اقتصادی کمک می نماید.

استفاده کنندگان برون سازمانی: افراد خارج از واحد اقتصادی هستند که اطلاعات حسابداری را مورد استفاده قرار می دهند. این افراد معمولاً دستری مستقیم به مدارک و اطلاعات رویداد های مالی ندارند ولی علاقه دارند به طور منظم از وضعیت مالی و نتیجه فعالیتهای واحد اقتصادی آگاه شوند. گزارش هایی که حسابداران در دسترس این افراد قرار می دهند گزارش های برون سازمانی نامیده می شود.

انواع واحد های اقتصادی:

1- واحد های اقتصادی از نظر مالکیت

1- واحدهای عمومی

2- واحدهای تعاونی

3- واحدهای خصوصی

2-واحدهای اقتصادی از نظر هدف فعالیت

1- واحدهای انتفاعی

2- واحدهای غیر انتفاعی

3- واحدهای اقتصادی از نظر نوع فعالیت

1- واحدهای خدماتی

2- واحدهای بازرگانی

3- واحدهای تولیدی

4- واحدهای اقتصادی از نظر تعداد مالک

1- واحدهای انفرادی

2- واحدهای غیرانتفاعی

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *