یک حسابدار بلاگ

1

مسئله 26 صفحه 156 کتاب میانه (1) دکتر حسن همتی + حل

26- شرکت آذر در اول بهمن ماه کالا را به مبلغ 5.000 ریال به طور نسیه (ن/40-10/3) فروخت. مبلغ 2.000 ریال به کسر تخفیفات مشمول در تاریخ 9 بهمن ماه دریافت شد. بقیه مطالبات...

0

نمونه مسئله 2 (صورت مغایرت بانکی) + حل

صورت مسئله: صورت حساب بانک مؤسسه الف و دفتر بانک شرکت الف در بهمن ماه به شرح زیر است: صورتحساب بانک تاریخ شرح بدهکار بستانکار مانده 1/11 مانده — — 10.000 5/11 دریافت نقدی...

1

نمونه مسئله 1 (کسر و اضافه صندوق) + حل

فاکتورهای فروش شرکت میترا ارائه شده به حسابداری، مبلغ 4.000.000 ریال می باشد. وجه نقد صندوق که توسط صندوقدار به حساب بانک واریز شده است 3.750.000 ریال بوده است که فیش واریزی به حسابداری...

1

درآمد و هزینه

درآمد مؤسسات خدماتی برحسب نوع کسب و کار خدماتی برای مشتریان خود ارائه می کنند و در ازای آن خدمات ممکن است وجوهی را دریافت نمایند و یا مشتریان تعهد کنند و وجوه فوق...

0

مدارک و دفاتر حسابداری

در حسابداری به اسناد و مدارکی که دلالت بر وقوع یک معامله یا رویداد مالی مشخص دارد، اسناد و مدارک مثبته گفته میشود. این مدارک نشان دهنده تاریخ، مبلغ و ماهیت رویداد مالی است....

2

مسئله 33 صفحه 159 کتاب میانه (1) دکتر حسن همتی + حل

33- مانده حساب جاری شرکت ایران نزد بانک صادرات در دفتر شرکت در پایان دی ماه سال 13X5 به مبلغ 444.000 ریال میباشد. اختلاف اطلاعات مربوط به اقلام حساب جاری طبق دفاتر شرکت و...

5

ترازنامه

ترازنامه صورتی است که وضعیت داراییها، بدهیها و سرمایه مالک یا مالکان یک واحد اقتصادی را در یک تاریخ معین نشان می دهد. در سمت راست ترازنامه داراییها و در سمت چپ آن بدهیها...

0

معادله حسابداری

داراییها : منابع اقتصادی متعلق به یک واحد اقتصادی که انتظار می رود در آینده منفعتی برای واحد اقتصادی ایجاد نماید. دارایی های واحد اقتصادای = حقوق مالی اشخاص نسبت به داراییهای واحد اقتصادی....

0

آشنایی با حسابداری

تعریف بنگاه اقتصادی: عوامل اقتصادی مختلف در اختیار افراد یا گروه ها که با ترکیب این عوامل به تولید کالا یا انجام خدمات می پردازند، این افراد یا گروه ها ((بنگاه)) یا ((واحد اقصادی))...